Hukuksal Çözümler

Hukuksal Çözümler

Güvenli ve Huzurlu Yönetim

Sunduğumuz hizmetlerin en başında hukuksal çözümler gelmektedir. Yönetim hizmetinin içinde yer alan hukuki konular, sitenin yönetilmesinde önemli yer teşkil etmektedir. Apartman yada sitelerde, iş merkezlerinde, yönetimsel anlamda uzlaşılamayan durumlarda ve yönetim planında hüküm bulunmayan hallerde, Kat Mülkiyeti Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku ve ilgili yasa hükümleri uygulanmasının sağlanması, kat malikleri ya da kiracılardan aidat ve avans ödemelerini aksatanlar hakkında yasal işlemlerin yapılması, ortak alanlara ilişkin ortaya çıkabilecek hukuki problemlere müdahale edilerek çözüm bulunması, personele ilişkin çalışmalarda ortaya çıkabilecek hukuki ihtilafların çözüme kavuşturulması, mal ve hizmet alım sözleşmelerinin mevzuata uygun olarak yapılmasının sağlanması, genel kurul toplantı ve kararlarının hukuka uygunluğunun sağlanması bizim işimizdir.